FTU – Chính sách thương mại quốc tế

  • Slide chính sách thương mại quốc tế
  •  Bài tập chính sách thương mại quốc tế

Unknownhttp://www.mediafire.com/?a9ou5k7toayvxc2

  • Câu hỏi chính sách thương mại quốc tế

Unknown:http://www.mediafire.com/?g6e1z8hivkj5ld7

  • Trắc nghiệm chính sách thương mại quốc tế – Phan Quan ly NN ve XNK

http://www.mediafire.com/?v27ontub697q31x

  • Bài tập chương 2- chính sách TMQT

http://www.mediafire.com/?icsk9wcqvr7fz8x

  • Bài tập chương 9- chính sách TMQT

http://www.mediafire.com/?bde091h2afctx7x

  • Năm: 2011
  • Năm: 2009

Link: http://www.mediafire.com/?izk8mqfy8atff

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

By tailieuchamedu

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s